Цели и идеи

Единодушно е мнението на педагози от различни течения, че светът, който заобикаля едно дете, оказва влияние върху неговия по-нататъшен живот. В Горската детска градина природното пространство е само по себе си мъдър възпитател, който оставя дълбоки следи в индивидуалното развитие на всяко дете.

Затова и основна цел на Горският кооператив е да създаде пространство за игра в непосредствен досег с природата, в което децата ще могат да:

  • Развият моторните си умения, издразходвайки енергията си на воля

За разлика от асфалтираните пътища и равните подови настилки в домовете тичането по неравни места с много препятствия развива вниманието и концентрацията, издръжливостта и координацията на децата. Постепенно те се научават на самоувереност и опознават възможностите на телата си.

  • Създадат дълбока емоционална връзка с природата

В гората децата по естествен начин се сприятеляват с растенията и животните и ги обикват, научават се да ги пазят и носят отговорност за тях. Грижейки се за своя леха в градината те осъзнаят значението на четирите елемента (Огън, Вода, Въздух, Земя) за живота и важността на екологичните взаимовръзките.

  • Изживеят непосредствено смяната на сезоните и съпътстващите ги промени

Престоят в гората позволява непосредственото възприемане на природните и климатични промени през различните сезони. Така децата се научават да разпознават цветовете и формите, характерни за всеки сезон. Те придобиват знание и за видовете растения и животни в гората, научават се да броят в процеса на игра.

Връзката с природата доразвива у децата естествената им позитивна нагласа както към живота, така и към неговата противоположност – смъртта. Естествеността, с която се извършва преходът раждане – живот – смърт създава у децата усещането за увереност в жизнения процес.

  • Обострят сетивата си и ги подтикнат към диференцирано възприемане на света

В горското обкръжение на децата им се налага по-често да използват сетивата си. Естествената среда предоставя разнообразие от миризми, шумове, картини, усещания и вкусове, които децата лесно се научават да различават.

Развитието на сетивата им позволява да възприемат и изучават реалността на всички нива.

Естествените цветове и звуци в природата действат успокояващо на децата и ги подтикват към диференцирано възприемане на света.

  • Засилят имунната си система

Престоят на открито засилва физическото и психическото здраве. Вятърът и студът каляват имунната система на децата. Здравословното хранене е друг фактор, на който особено се набляга в горската детска градина.

  • Развият говорни и комуникативни умения

Многообразието от форми, материали и големини, които предлага природата развиват въображението и комуникативните способности на децата, тъй като съдържат в себе си възможността за безброй интерпретации и споделени истории.

  • Развият социални умения

Тъй като децата лесно могат да се изгубят в гората, те бързо се научават, колко е важно да не се отделят от групата без предупреждение. Това ги прави по-отговорни и сплотени. Те усещат, че трябва да разчитат едно на друго във всяка ситуация и това ги насърчава да си помагат взаимно.

  • Съпреживеят тишината

Днес тишината в градовете е рядкост. В гората обаче тя се е запазила непокътната. Внимателното вслушване и диференцираното възприятие на различни звуци засилва  вътрешния мир и концентрацията.

  • Развиване на практически умения

Поставихме си за цел да включим децата в занимания, които да развият тяхната отговорност и да са максимално близки до действителността. Чрез тях те ще се научат на:

– Компетентно боравене с уреди и инструменти – боравене с ножица, нож, печка, миксер, лопата и метла за сняг, чук, щипка, трион, фотоапарат, телескоп, пинцета, микроскоп, ютия, компас

– Даване на първа помощ – изчистване на рана, дезинфекциране и поставяне на лепенка, знание за телефонни номера, къде да се постави ранения

– Обработка на хранителни продукти – пасиране, белене, пресоване, варене, сушене, кълцане, печене на огън

– Поддръжка и поправка на предмети – обувки, въжета, инструменти, количката

– Разпознаване на опасности и навременна реакция – познаване на отровни растения, умение за палене и загасяне на огън, предпазване от измръзване, познания на правилата за движение по улиците, превенция на злоупотреба, познание за времето и поведение при буря и т.н.

– Правилно почистване на стаи, прозорци и предмети – метене, обиране на прах, почистване на пода и прозорците, избърсване, пране, простиране, събиране, гладене

– Построяване на заслон – тестване на покрива и др.